Aplikacja do analizy chodu osób z niedowładem połowiczym.

Aplikacja Imaging Gait analizuje i rejestruje obraz chodu badanej osoby, przy użyciu skali  Wisconsin Gait Scale (WGS), wykorzystanej do oceny problemów z chodem pacjentów doświadczanych niedowładem mięśni jednej połowy ciała tzw. hemiplegią. Za pomocą aplikacji mogą być diagnozowane zarówno dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, jak i  osoby dorosłe po udarze mózgu.

Aplikacja Imaging Gait to narzędzie diagnostyczne, które dokonuje pomiaru poszczególnych faz chodu. Lekarzom i fizjoterapeutom pozwala ocenić proces leczenia i dobrać odpowiedni rodzaj terapii dla pacjentów z niedowładem połowicznym. Badanie, któremu poddawany jest pacjent, jest nieinwazyjne. Polega na ocenie chodu pacjenta z niedowładem połowicznym z użyciem składowych skali WGS. Aplikacja daje możliwość zaznaczyć  dodatkowe  linie pomocnicze (przechodzące przez odpowiednie punkty antropometryczne na ciele badanego) oraz dokonać pomiar wartości kątowych, jak również  zmierzyć odległości i czas w zakresie poszczególnych faz chodu.

Aplikacja skutecznie monitoruje postęp rehabilitacji.   Dostarcza użyteczne informacje, które pozwalają śledzić trwające terapie lub formułować hipotezy w zakresie reedukacji chodu. Narządzie ułatwia fizjoterapeucie interpretację oceny chodu pacjenta przy użyciu skali WGS.

Badanie przy pomocy aplikacji daje wyniki zbieżne z wynikami analiz aparaturowych, które są bardziej kosztowne i wymagają dostępu do specjalistycznego sprzętu 3D. Aplikacja Imaging Gait to nowość na rynku. Żadne inne narzędzie, dostępne na rynku, nie diagnozuje chodu pacjenta z niedowładem przy użyciu rzetelnej i wiarygodnej skali WGS.

Jeśli potrzebujesz narzędzia do analizy chodu osób z niedowładem połowiczym, sprawdź jak działa Aplikacja Imaging Gait. To innowacyjne narzędzie w obszarze klinimetrii. Z pomocą Aplikacja Imaging Gait trafnie dobierzesz rodzaj terapii dla pacjentów z niedowładem połowicznym.

Umów się na prezentację Aplikacji Imaging Gait.