Tworzenie i wysyłanie e-Sprawozdań finansowych w XML

Program Comarch e-Sprawozdania umożliwia sporządzanie i przygotowanie do wysyłki sprawozdań finansowych w wymaganym formacie XML, zgodnym z nowymi strukturami logicznymi według wytycznych Ministerstwa Finansów. Aplikacja tworzy elektroniczne sprawozdanie finansowe, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, oraz zarządza dokumentacją sprawozdawczą w przedsiębiorstwie.

Bogata funkcjonalność

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania posiada rozbudowany zestaw możliwości, związanych z tworzeniem sprawozdań. Do najważniejszych z nich należą:

  • dedykowany walidator, weryfikujący poprawność wygenerowanego sprawozdania i raportujący ewentualne błędy,
  • drukowanie wprost z aplikacji, dla potrzeb wewnętrznych – w formie papierowej lub do formatu PDF/DOC,
  • zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem,
  • dodawanie dowolnych załączników (np. sprawozdania z badania biegłego rewidenta, uchwały o podziale wyniku itp.),
  • podpisywanie dokumentów PDF (np. sprawozdań z działalności) bezpośrednio w aplikacji,
  • analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
  • wprowadzanie danych do aplikacji przez import wypełnionego arkusza Excel,
  • budowa sprawozdania finansowego w aplikacji na podstawie obrotówki wraz z analizą danych księgowych,
  • zapisanie i przesłanie całego sprawozdania pomiędzy aplikacjami w nowym formacie pliku .cesf,
  • generowanie sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni.

Pełna zgodność i otwarta architektura

Aplikacja jest całkowicie zgodna ze wszystkimi aktualnymi wymogami Ministerstwa Finansów i jest na bieżąco aktualizowane pod nadzorem zespołu wykwalifikowanych ekspertów. Program umożliwia tworzenie e-Sprawozdań Finansowych przez spółki giełdowe, poprzez załączenie raportów ESPI do pliku XML.

Narzędzie współpracuje natywnie z systemami Comarch ERP – dane mogą być zaczytane do aplikacji bezpośrednio z zestawień księgowych systemu Comarch ERP Optima, XL lub Altum. Program może również działać niezależenie – dane są w takim przypadku wprowadzane do niego przez integrator, import z Excela, obrotówkę lub ręcznie.

Comarch e-Sprawozdania dostępny jest zarówno w wersji stacjonarnej, instalowanej na komputerze lokalnym, jak i w chmurowej – w modelu abonamentowym, z dowolnego komputera z dostępem do Internetu.