Innowacyjny system rejestracji czasu pracy

System Comarch TNA to ekonomiczne narzędzie, służące do rejestracji oraz zarządzania czasem pracy, a także delegacjami, urlopami oraz innymi procesami związanymi z pracownikami zatrudnionym w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie wpływa wydatnie na poprawę dyscypliny oraz zwiększenie wydajności pracy. Usługa może być w pełni dostosowana do realnych potrzeb każdej firmy, stanowiąc uniwersalne rozwiązanie dla małych, średnich i dużych firm funkcjonujących w dowolnej branży.

Wygoda i niezawodność

Rejestracja czasu pracy odbywa się z pomocą kart zbliżeniowych, aplikacji mobilnej lub ręcznie – przez deklarację rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu.

Narzędzie może funkcjonować zarówno samodzielnie, jak też w integracji z innymi systemami Comarch. Może także zostać z łatwością zintegrowane z rozwiązaniami innych firm, np. z systemami ERP/FK bądź systemami kontroli dostępu.

Comarch TNA generuje czytelne raporty, które umożliwiają zarządzanie obecnością pracowników. Tworzy również intuicyjny kanał komunikacji, pozwalający na zgłaszanie delegacji, urlopów, obecności i nieobecności, dzięki któremu obieg informacji w miejscu pracy znacznie się upraszcza.

Zintegrowane rozwiązanie sprzętowo-programowe

Elementy systemu Comarch TNA to dedykowane urządzenia RCP, aplikacja mobilna oraz aplikacja webowa.

Urządzenie Comarch TNA Gateway potrafi współpracować z dedykowaną aplikacją mobilną. Po przyłożeniu telefonu do urządzenia odczytywany jest unikatowy identyfikator, emitowany przez aplikację mobilną, a następnie rejestrowany jest on w systemie jako aktywność pracownika (wejście lub wyjście z pracy). Urządzenie Comarch TNA Gateway Plus działa w podobny sposób, potrafi jednak współpracować nie tylko z telefonami, ale i z kartami zbliżeniowymi.

Aplikacja mobilna Comarch TNA komunikuje się z urządzeniem TNA Gateway za pomocą protokołu NFC (zbliżeniowo) bądź przez Bluetooth. Takie rozwiązanie zapewnia kompatybilność z większością smartfonów dostępnych aktualnie na rynku.

Trzeci element, czyli aplikacja webowa, dostępny jest dla użytkownika poprzez dowolną przeglądarkę internetową. Może on pełnić szereg różnych funkcji, w zależności od uprawnień przyznanych danej osobie. Osobne zestawy funkcji dostępne są dla pracowników oraz dla kierowników.

Wielopoziomowa redukcja kosztów

System Comarch TNA pozwala firmie na uzyskanie oszczędności, wynikających z automatyzacji procesu rejestracji czasu pracy oraz redukcji błędów, jakie powodowane są ręcznym przekazywaniem informacji. Przekłada się to na polepszenie dyscypliny i zwiększenie wydajności personelu, a także zmniejsza koszty związane z obsługą spraw pracowniczych.

Nie bez znaczenia jest fakt, że system jest prosty w obsłudze i nie wymaga skomplikowanej instalacji, oferując przy tym możliwość integracji z pozostałymi narzędziami informatycznymi, wykorzystywanymi przez dane przedsiębiorstwo.