Eksperckie wdrożenia ERP

Zakup dedykowanego systemu informatycznego przez użytkownika biznesowego nie oznacza sam w sobie, że nowo nabyte oprogramowanie jest w pełni gotowe do użycia. Zanim jeszcze narzędzie będzie mogło służyć firmie i jej pracownikom, konieczne jest przeprowadzenie szeregu czynności, związanych z instalacją, konfiguracją i sprawdzeniem wszystkich elementów. W obecnej dobie, za sprawą bardzo rozbudowanej funkcjonalności i ogromnej liczby możliwych opcji dotyczących ustawień, aplikacje biznesowe stały się z jednej strony bardzo intuicyjne w codziennej obsłudze, z drugiej zaś – skomplikowane, kiedy chodzi o optymalne dostrojenie całego środowiska.

Właściwa instalacja i konfiguracja wymagają eksperckiej wiedzy, i to zarówno jeśli chodzi o kwestie czysto techniczne, jak i o praktyczną znajomość realnych potrzeb użytkowników. B2B Technologie, dysponując rozległą wiedzą w zakresie rozwiązań IT dla małych i średnich firm, a także wieloletnim doświadczeniem w branży, świadczy swoim klientom usługi wdrożenia systemu ERP na najwyższym poziomie, oferując w ten sposób komplementarne wsparcie, wykraczające poza samą sprzedaż oprogramowania.

Dogłębna znajomość produktów

Nasz zespół specjalistów zajmujący się implementowaniem oprogramowania ERP w firmach klientów, posiada gruntowną znajomość wdrażanych przez nas produktów, na czele z systemem Comarch Optima. Instalacja i konfiguracja aplikacji i modułów opierają się zatem na przygotowaniu teoretycznym, dotyczącym architektury systemu oraz wykorzystywanych technologii, ale w równym stopniu także na praktycznym zaznajomieniu się z wszelkimi możliwościami oferowanymi przez aktualne wersje programów i rozszerzeń funkcjonalnych. Takie połączenie daje możliwość uzyskania optymalnych rezultatów każdego wdrożenia i spełnienia indywidualnych oczekiwań klienta.

Klucz do sukcesu – integracja

Kiedy mowa o tak zaawansowanym i wielopłaszczyznowym narzędziu, jakim jest system ERP, wdrożenie nie może ograniczać się do prostego zainstalowania aplikacji na urządzeniach użytkownika. Rzeczą nad wyraz ważną jest tutaj integracja, czyli połączenie wszystkich funkcjonalności i procesów w jedną spójną całość. Tak zaimplementowane środowisko jest w stanie w sposób płynny i zautomatyzowany wymieniać niezbędne informacje nie tylko między poszczególnymi urządzeniami i użytkownikami, ale również pomiędzy różnymi procesami biznesowymi. Właściwie zintegrowany system sprawia, że codzienna praca w firmie staje się bardziej wydajna tak w sensie ilościowym, jak i w jakościowym.

Integracja obejmuje połączenie ze sobą funkcjonalności oferowanych przez bazową aplikację ERP, ewentualne rozszerzenia programowe oraz zewnętrzne serwisy, przy użyciu technologii zapewniających bezpieczną i wygodną wymianę danych. Istotą wdrożenia ERP jest to, by wszystkie składowe, niezależnie od tego czy opierają się na zasobach lokalnych czy na chmurze, na komputerach stacjonarnych czy na urządzeniach mobilnych, działały jak jeden sprawny organizm, pozwalając użytkownikom skupić się na meritum swojej działalności, a nie na przezwyciężaniu ograniczeń technicznych.

Jakość zapewniona

Nieodzownym etapem każdego przeprowadzanego przez nas wdrożenia jest faza testów, które mają na celu upewnienie się, że wszystkie prace związane z instalacją i konfiguracją zostały uwieńczone sukcesem. Wszelkie ewentualne błędy i problemy, które mogą wystąpić podczas implementacji, są eliminowane zanim system zostanie przekazany w ręce użytkownika. W ten sposób zapewniamy, że klient dostaje do użytku w pełni sprawdzone środowisko i może bez przeszkód korzystać z korzyści wynikających z wdrożenia systemu ERP.

Inne nasze usługi: