Szkolenia z obsługi systemów ERP

Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie zainstalowanego w firmie oprogramowania, niezbędne jest, aby jego użytkownicy posiadali zarówno wiedzę na temat celowości jego stosowania, jak i biegłość w obsłudze konkretnych aplikacji. Takie przygotowanie sprawi, że pracownicy korzystający z systemu ERP będą posiadać orientację dotyczącą toczących się procesów oraz ścieżek, jakimi informacje przesyłane są pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Osoba, która dysponuje choćby ogólną wiedzą na temat architektury systemu, jest w stanie świadomie organizować swoją pracę, jak również w optymalny, racjonalny sposób podejmować współdziałanie z pozostałymi członkami zespołu.

Comarch – szkolenia produktowe

B2B Technologie szkoli osoby korzystające (bądź dopiero zamierzające korzystać) z programów Comarch linii ERP, przekazując praktyczną wiedzę, która w codziennym życiu przełoży się na szybsze wykonywanie zleconych zadań, eliminację błędów oraz ogólny komfort pracy. Pokazujemy jak wygląda praca z dokumentami, omawiamy szczegółowo funkcjonalności aplikacji, wyjaśniamy jak moduły i usługi komunikują się ze sobą, wymieniając dane. Pokazujemy także nowe metody i technologie, jakie zdobywają popularność w ostatnim czasie.

W naszych kursach szczególny nacisk kładziemy na system Comarch ERP Optima – szkolenie dotyczy zarówno aplikacji bazowej, jak i jej modułów rozszerzających. Przekazujemy nie tylko podstawy ich obsługi, ale także najlepsze praktyki, wypracowane przez rzeszę dotychczasowych użytkowników aplikacji Comarch. Szkolenie zawsze zorientowane jest na przekazanie praktycznych, realnie przydatnych umiejętności.

Szkolenia powdrożeniowe oraz na życzenie

Szkolimy personel zatrudniony w firmach, w których przeprowadziliśmy wdrożenie systemu ERP, przygotowując pracowników do jak najszybszego podjęcia swoich zadań z wykorzystaniem nowego narzędzia. Organizujemy także kursy dla osób, które indywidualnie chcą podnieść swoje kwalifikacje związane z obsługą aplikacji biznesowych Comarch, stosowanych m.in. szeroko w biurach rachunkowych oraz w licznych małych i średnich firmach, i w ten sposób zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.