Oprogramowanie wspierające podejmowanie decyzji biznesowych

Business Intelligence (BI) to szerokie pojęcie, które można rozumieć jako analitykę biznesową lub controlling. Głównym celem tego typu narzędzi jest wspomaganie procesu decyzyjnego w biznesie, co łączy się z możliwością znacznie bardziej efektywnego planowania i zarządzania oraz z umożliwieniem pełnego wglądu w bieżącą sytuację firmy. Menedżerowie są dzięki temu w stanie skuteczniej identyfikować niepożądane zjawiska i w porę im zapobiegać. Rozwiązania klasy BI zapewniają przekrojową, zagregowaną i wielowymiarową analizę pochodzącą z wielu źródeł. Tym samym, nie tylko pomagają odkrywać zależności w obszarze finansów, ale mogą także wspierać zarządzanie parametrami ilościowymi związanymi z produkcją, sprzedażą, logistyką, marketingiem bądź zasobami ludzkimi.

Analityka na miarę potrzeb

Korzystając z rozwiązań Comarch Business Intelligence, użytkownicy mogą w prosty, intuicyjny sposób analizować dane przedstawiane w postaci raportów, a także przekształcać złożone dane w przydatną i systematyczną wiedzę wizualizowaną w formie wykresów, map, tabel bądź też wskaźników. Dzięki temu możliwe jest przedstawienie szerokiego zakresu informacji na różnorodne sposoby, a podczas wieloobszarowego monitoringu sytuacji w przedsiębiorstwie analizy stają się łatwo dostępne. Dzięki wykorzystaniu kluczowych wskaźników efektywności możliwe jest przekazanie najważniejszych informacji o efektywności prowadzonych w firmie działań oraz powiązanie bieżących wyników z założonymi celami i zadaniami strategicznymi lub operacyjnymi.

Dla każdej skali i każdej branży

Rozwiązania Comarch BI dostępne są dla firm każdej wielkości. Współpracują z całą gamą systemów ERP Comarch: Comarch ERP XT, Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum. Narzędzia mogą korzystać z technologii chmurowych i być uruchamiane także na urządzeniach mobilnych.

Rozwiązania Comarch Business Intelligence zawierają dedykowane funkcjonalności, wspierające działanie firm z różnych sektorów i branż gospodarki, w tym takich jak:

  • Paliwa i energetyka
  • Bankowość, finanse i ubezpieczenia
  • Produkcja
  • Handel i dystrybucja
  • Medycyna
  • Biura rachunkowe

Predykcja, Big Data, data mining

Zaawansowane modele analityczne oferowane przez Comarch BI pozwalają użytkownikom na wyciąganie wniosków, do których bardzo trudno byłoby dojść tradycyjnymi metodami. Umożliwiają one m.in. prognozowanie przyszłych zdarzeń w oparciu o wykryte w zgromadzonych danych wzorce. Dają także możliwość przetwarzania i analizowania bardzo dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, określanych mianem Big Data.

Comarch Business Intelligence jest rozwiązaniem wykorzystującym techniki data mining, polegające na automatyzowanym odkrywaniu statystycznych zależności i schematów w bardzo dużych bazach danych, a następnie ich reprezentowaniu w postaci czytelnych reguł logicznych, ułatwiających podejmowanie optymalnych decyzji związanych z zarządzaniem firmą i planowaniem przedsięwzięć.