Firma zrealizowała projekt pod nazwą:

,,Implementacja zaawansowanej technologicznie platformy dla biur rachunkowych i kancelarii prawnych w efekcie proinnowacyjnych usług doradczych’’

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Celem realizacji projektu było skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych umożliwiających efektywne wdrożenie innowacji: produktowej w postaci platformy komunikacji dla biur rachunkowych i kancelarii prawnych oraz procesowej w postaci nowej metody tworzenia i świadczenia usług zgodnie z modelem SaaS. Dodatkowo ww. innowacje zaimplementowały zmiany organizacyjne (wdrożenie metodyki wytwórczej oprogramowania Scrum Agile oraz narzędzia tablicy kanban) oraz marketingowej (nowy kanał informacji o produkcie). Usługi doradcze Instytucji Otoczenia Biznesu miały na celu usprawnienie procesów przygotowania i wdrożenia innowacji.

Umowa o dofinasowanie nr POIR.02.03.01-18-0038/18-00
Całkowita wartość projektu: 1 514 868,00 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 853 020,00 PLN

Firma zrealizowała projekt pod nazwą:

,,Wdrożenie systemu klasy B2B do optymalizacji procesów wdrożeniowych’’

Celem projektu było stworzenie zaawansowanej platformy B2B do elektronicznej wymiany danych z Partnerami i zarządzania procesami biznesowymi. Platforma bazuje na spójnej zintegrowanej wymianie informacji w formie elektronicznej pomiędzy wdrożoną platformą B2B zbudowaną na technologii WEB-owej a systemami informatycznymi klasy B2B zleceniodawców usług.

Wartość projektu: 561 987,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 334 575,00 PLN

Firma realizuje projekt pod nazwą:

,,Opracowanie innowacyjnej metody analizy chodu dla potrzeb rehabilitacji medycznej z wykorzystaniem aplikacji do analizy obrazu’’

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody analizy chodu dla potrzeb rehabilitacji medycznej z wykorzystaniem aplikacji do analizy obrazu. Oczekiwanym efektem badań jest opracowanie aplikacji do analizy chodu dzieci i dorosłych z niedowładem połowiczym po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego za pomocą pierwotnej wersji skali WGS oraz nowego obserwacyjnego narzędzia – zmodyfikowanej pediatrycznej wersji skali WGS.

Umowa o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0041/18-00
Całkowita wartość projektu: 1 568 884,80 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 154 873,60 PLN