Zaawansowany system elektronicznego obiegu dokumentów

Comarch DMS to nowoczesne rozwiązanie umożliwiające automatyzację i digitalizację procesów biznesowych związanych z tworzeniem, edycją, przechowywaniem, przesyłaniem i zarządzaniem dokumentami w firmie. Narzędzie nie tylko uprawnia sam obieg dokumentów, ale wpływa także pozytywnie na efektywność wielu innych procesów w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

DMS to platforma low-code, umożliwiająca w elastyczny, prosty sposób tworzenie procesów pozwalających na digitalizację wielu czynności wykonywanych w firmie. Wbudowany graficzny konfigurator daje możliwość zarządzania procesami, nie wymagając od użytkownika posiadania dogłębnej wiedzy z zakresu programowania. Oznacza to, że rozbudowa systemu i wdrażanie nowych obiegów dokumentów mogą być realizowane przez operatora we własnym zakresie. Dodatkowym atutem jest możliwość pracy z użyciem urządzeń mobilnych, sprawiająca że wszystkie dokumenty i zadania dostępne są z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Wielość obsługiwanych procesów

Wsparcie, które oferuje Comarch DMS, nie ogranicza się jedynie do dosłownie rozumianego przepływu dokumentów. Platforma, poprzez głęboką integrację, usprawnia również działanie firmy w innych jej obszarach. Kluczowe zalety narzędzia to:

 • mobilny dostęp – poprzez aplikacje mobilne, przeglądarkę www i aplikację desktop
 • powiadomienia – kontrola realizacji zadań poprzez powiadomienia mobilne i mailowe
 • kontrola czasu – definiowanie czasu na realizację poszczególnych procesów oraz raportowanie
 • low-code – elastyczne konfigurowanie bez programowania
 • współpraca z ERP – rozszerzenie funkcjonalności poprzez wymianę danych z systemem ERP
 • OCR – automatyzacja procesu wprowadzania danych z papierowych faktur
 • elektroniczne archiwum – zapobiegające zagubieniu dokumentów i umożliwiające szybki dostęp
 • ścieżki akceptacji – własne reguły biznesowe, zdefiniowane przez użytkownika
 • histora procesu – wgląd w historię dokumentów: daty edycji, osoby odpowiedzialne, komentarze

Wsparcie w wielu obszarach

Comarch DMS wspomaga funkcjonowanie firmy w wielu obszarach jej działania. Należą do nich:

 • księgowość i finanse – faktury kosztowe, zapotrzebowania, akceptacja płatności, delegacje, akceptacja dodatków i premii
 • kadry i płace – wnioski urlopowe, zgłoszenia wakatów, zapisy na szkolenia, oceny okresowe, ewidencja umów
 • administracja – obieg korespondencji przychodzącej wychodzącej, rejestr umów, pełnomocnictwa, wnioski na zarząd, zarządzanie flotą
 • IT – system zgłoszeń, nadawanie uprawnień, realizacja zapotrzebowań na sprzęt, zarządzanie zmianami w systemach
 • procedury ISO – wnioski racjonalizatorskie, zgłoszenia działań korygująco-zapobiegawczych, raport 8D, kontrola jakości wyrobu
 • inne obszary – zarządzanie produktem, akceptacja limitu kredytowego, ocena dostawców, zgłoszenia serwisowe

Masz pytania? Skontaktuj się z nami