Opieka powdrożeniowa

Każdy wdrożony system informatyczny, nie wyłączając systemów ERP, jest układem dynamicznym, podlegającym wielu czynnikom zewnętrznym i wewnętrznym. Jako taki, jest on zawsze do pewnego stopnia podatny na ewentualne błędy i awarie, powodowane nieumyślnym działaniem ludzkim, zmianami które wystąpiły w środowisku zewnętrznym bądź awarią sprzętową. Część z tych błędów może być na bieżąca wychwycona i usunięta przez użytkownika, inne wymagają eksperckiej wiedzy, gwarantującej nie tylko przywrócenie funkcjonalności, ale i uniknięcie przypadkowego naruszenia innych elementów systemu.

Niezachwiane działanie systemu ERP jest o tyle istotne, że oprogramowanie takie jest układem nerwowym przedsiębiorstwa – każda awaria oznaczać może całkowity przestój i wynikające z niego straty finansowe i wizerunkowe. Z tego powodu, przedsiębiorcy którzy chcą zapewnić swoim firmom płynność i bezpieczeństwo funkcjonowania, decydują się chętnie na korzystanie z usług profesjonalnych podmiotów trzymających pieczę nad ich programami i danymi.

Dla firm o każdej skali

B2B Technologie świadczy usługi wsparcia technicznego dotyczącego utrzymania systemów ERP dla firm o różnej wielkości – od indywidualnej działalności gospodarczej do przedsiębiorstw zatrudniających kilkadziesiąt bądź kilkaset pracowników. Nadzorujemy stan funkcjonującego sprzętu i oprogramowania, wprowadzamy na bieżąco niezbędne aktualizacje i opublikowane przez producentów poprawki. Czuwamy nad poprawnością konfiguracji oraz integralnością procesów i danych.

Nasze usługi obejmują zarówno zadania cykliczne (stała opieka), jak i incydentalne – wykonywane na żądanie klienta, na przykład w przypadku wystąpienia usterki. Mając świadomość jak wiele zależy w każdej firmie od wykorzystywanego przez nią systemu ERP, oferujemy krótki czas reakcji i wysoką efektywność naszych działań.

Spokój i bezpieczeństwo

Naszym celem jest nie tyle usuwanie błędów i awarii, co sprawienie, aby tego typu sytuacje nie występowały w ogóle lub zdarzały się jak najrzadziej. Wsparcie ze strony profesjonalnej firmy, jaką jest B2B Technologie, zapewnia przedsiębiorcom możliwość bezstresowego skupienia się na swojej pracy, przy jednoczesnym utrzymaniu pod kontrolą wydatków ponoszonych na bieżącą działalność.